waarneming

Stationstraat

archeologisch element
ID
987958
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987958

Beschrijving

Naar aanleiding van het verkavelen van een terrein in 5 kavels werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Het aangetroffen sporenbestand omvat in totaal 26 bodemsporen waarvan drie sporen gerelateerd konden worden aan eenzelfde kadastergreppel. De overige sporen werden geïnterpreteerd als paalkuilen en één kuil. Alle sporen hadden eenzelfde homogeen bruine vulling en een gelijkaardige vorm en grootte. De paalkuilen werden voornamelijk in Proefsleuf 1 en 2 waargenomen en stonden in twee parallelle paalkuilrijen van ca. 36 m lang met een afstand van ca. 14 m tussen de twee rijen. Vermoedelijk behoren de twee palenrijen tot eenzelfde grote structuur die mogelijk geïnterpreteerd kan worden als een (tienden)schuur behorende tot de lokale elite. Eén aardewerkvondst uit Spoor 4 wijst op een datering vanaf de volle middeleeuwen. Het gebrek aan meerdere vondsten bemoeilijkt een specifieke datering en interpretatie van de sporen. In de omgeving bevinden zich ook enkele noemenswaardige elementen zoals de kapel van Hoksent met een oorsprong uit de Karolingische periode. 
Alle verzamelde data en vaststellingen tijdens het proefsleuvenonderzoek leiden tot de conclusie dat het terrein een zeer hoog kennis- en datapotentieel heeft dat kan leiden tot bijkomstige kennis- en/of datawinst voor de omgeving van Hechtel-Eksel. Er werden zeer veel paalkuilen verspreid over het onderzoeksgebied aangetroffen die zouden kunnen wijzen op de aanwezigheid van een middeleeuwse archeologische site.

 

 

 


Auteurs: Lees, Tom
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Terra Engineering & Consultancy (TEC)

Kadastergrens

Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Sporen (tienden)schuur

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Stationstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987958 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.