waarneming

Steenstraat

archeologisch element
ID
987985
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987985

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werd in alle 7 boringen dezelfde bodemsequentie aangetroffen: Ap-AC-C1-C2. De natte waterhuishouding, de ploegactiviteiten en het ontbreken van een B-horizont maakt het aantreffen van onverstoorde steentijdartefactensites erg onwaarschijnlijk.

Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek slechts twee archeologische sporen en twee losse vondsten aangetroffen. Het eerste spoor had een ronde vorm met schuin aflopende wanden en veel houtskoolbrokken. Mogelijks gaat het hier om een paalkuil, al werden er geen andere sporen in de omgeving aangetroffen. Het tweede spoor was half ovaalvormig. Uit de coupe bleek dat het spoor zeer ondiep was en op verschillende plaatsen uitgeloogd was. Waarschijnlijk is dit spoor natuurlijk van aard. De twee aangetroffen sporen kunnen niet in verband gebracht worden met elkaar en door het gebrek aan andere sporen, is het zeer moeilijk om uitspraken te doen over de twee aangetroffen elementen. Enkel spoor 1 lijkt een archeologische relevantie te hebben, maar een datering is eerder moeilijk wegens een totaal gebrek aan vondsten. De afwezigheid van andere sporen is allicht een gevolg van de afwezigheid van menselijke activiteit op het onderzoeksgebied in het verleden enerzijds en de verstorende invloed van landbouwactiviteiten die de bouwvoor en de moederbodem reeds hebben vermengd met elkaar anderzijds. De twee losse vondsten, een heiligenhangertje en een metalen siernageltje, kunnen niet in verband worden gebracht met de sporen en hebben een beperkte archeologische relevantie.


Auteurs: Pelsmaekers, Sander
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Grondsporen

Typologie: kuilen, paalkuilen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Losse vondsten

Typologie: bevestigingselementen, funeraire, rituele en religieuze objecten
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Steenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987985 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.