waarneming

Schaapheuzel 2

archeologisch element
ID
987989
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987989

Beschrijving

De resultaten van het proefsleuvenonderzoek doen besluiten dat ter hoogte van de westelijke zone van het onderzoeksgebied relevante archeologische sporen aanwezig zijn. Op basis van het vondstmateriaal kunnen ze in de late middeleeuwen tot de nieuwste tijd worden gedateerd. Er zijn paalsporen, kuilen, greppels en muurresten vastgesteld. Ze zijn te interpreteren als resten van bewoning, van (leem)extractie en van landindeling. De vindplaats betreft een bewoningssite. Houtbouwstructuren konden bij het proefsleuvenonderzoek niet herkend worden, maar ze kunnen wel aanwezig zijn. Een aantal van de aangetroffen kuilen kunnen leemextractiekuilen zijn. Ook zijn er sporen van landindeling aanwezig.

De oostelijke zone van het onderzoeksgebied is voldoende onderzocht door middel van de uitgevoerde proefsleuven. Het is sterk verstoord en er werden alleen recente sporen (kelders) vastgesteld binnen de diepte van de geplande bodemingrepen.


Auteurs: Bruggeman, Jordi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bewoningssporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: extractiekuilen, greppels, kuilen, muurresten, paalkuilen, perceelsgreppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schaapheuzel 2 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987989 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.