waarneming

Daalbeekstraat

archeologisch element
ID
988023
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988023

Beschrijving

Uit het landschappelijk bodemonderzoek werd voor het terrein een Ap-Bt-C-profiel vastgesteld, met een Ap-horizont van ca. 40 cm dik. Onder de Ap-horizont werd een donkerbruine Bt-horizont aangetroffen die tot een diepte reikt tussen 120 en 130 cm-mv. Er dient dus rekening gehouden te worden met goede bewaringsomstandigheden voor Steentijd artefactenconcentraties en grondsporensites ter hoogte van het projectgebied.

Het verkennend archeologisch booronderzoek leverde één lithisch artefact uit de Steentijd op. Het betreft een chip met een duidelijk aantoonbaar ventrale en dorsale zijde. Dit artefact wijst op het mogelijk voorkomen van een artefactenvindplaats uit de Steentijd in de omgeving.

Ondanks de aangetroffen chip bij het uitzeven van het verkennend archeologisch booronderzoek, leverde het waarderend archeologisch booronderzoek en het proefputtenonderzoek geen eco- of artefacten uit Steentijd op die wijzen op het voorkomen van een artefactenvindplaats uit de Steentijd. De afwezigheid van een Steentijd artefactensite kan bijgevolg voldoende worden aangetoond.

Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat het onderzoeksgebied geen relevante archeologische vondsten, sporen en/of structuren bevat. Er werd slechts één greppel van recente oorsprong (19de tot 20ste eeuw) aangetroffen.


Auteurs: van Arnhem, Bram
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Terra Engineering & Consultancy (TEC)

Losse vondsten

Datering: steentijd
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Recente sporen

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: greppels
Materiaal: mortel
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Daalbeekstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988023 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.