waarneming

Hogebranddreef

archeologisch element
ID
988034
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988034

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werd binnen het onderzoeksgebied een zeer beperkte variatie in de bodemopbouw vastgesteld. Overal werd een A/C-profiel waargenomen en geen resten van bodemvorming. Het noord- en zuidoosten van het terrein blijken in het verleden opgehoogd te zijn geweest. De bewaring is onvoldoende om een goed bewaarde steentijd artefactensite te verwachten.

Er werden geen relevante archeologische sporen vastgesteld tijdens het proefsleuvenonderzoek. Wel werden er verspreid over het terrein tal van N-Z georiënteerde recente greppels aangetroffen die waarschijnlijk in verband staan met de afwatering van het natte terrein. Verspreid over het terrein werden ook keramieke drainage leidingen aangetroffen die ZW-NO georiënteerd waren en op de top van de C-horizont waren aangelegd. Ook deze dienden om een betere drainage te voorzien op het natte terrein. Alle verzamelde data en vaststellingen tijdens het proefsleuvenonderzoek leiden tot de conclusie dat het terrein een laag tot nihilistisch kennis- en datapotentieel heeft. 


Auteurs: Doucet, Alexander
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Terra Engineering & Consultancy (TEC)

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hogebranddreef [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988034 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.