waarneming

Vilvoordsesteenweg 159A-163

archeologisch element
ID
988049
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988049

Beschrijving

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 21 spoornummers uitgedeeld. Eén spoor werd als natuurlijk geïnterpreteerd. De overige sporen werden alle als antropogeen geduid. De aangetroffen sporen kunnen geïnterpreteerd worden als greppels, leemwinningskuilen en een wegtracé uit de late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. De overige sporen (funderingen, nutsleidingen, kuilen) kunnen in de Nieuwste Tijd gedateerd worden en zijn dus minder relevant. Andere sporen die mogelijk kunnen wijzen op bewoning (paalkuilen) werden niet aangetroffen.
De aangetroffen vondsten dateren uit de IJzertijd – Romeinse periode, maar het lijkt hierbij om opspit en colluviaal materiaal te gaan. Deze vondsten duiden op bewoning in de directe omgeving, maar ter hoogte van het projectgebied werden geen grondsporen uit deze periode aangetroffen.

De resultaten geven geen aanleiding tot vervolgonderzoek.


Auteurs: Devroe, Annika
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Devroe, Annika

Losse vondsten

Datering: ijzertijd, Romeinse tijd
Materiaal: aardewerk

Sporen late middeleeuwen-nieuwe tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen, leemwinning, ontwateringsgrachten

Sporen nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: funderingslagen, kuilen

Wegtracé

Datering: 18de eeuw
Typologie: greppels, karrensporen

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vilvoordsesteenweg 159A-163 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988049 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.