waarneming

Madonna (Fase 5)

archeologisch element
ID
988051
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988051

Beschrijving

De in deze fase onderzochte delen van het plangebied hebben slechts matig resultaten opgeleverd. Er werden een groot aantal bomkraters geregistreerd, enkele greppels, muurresten, een mogelijke kuil en paalkuil. Het ontbreken van dateerbaar vondstmateriaal zorgt ervoor dat er weinig tot niets kan gedateerd worden. De bomkraters zijn een bewijs van gebeurtenissen op het terrein tijdens WO I, met name wellicht de zware bombardementen in 1917 en 1918, vrij dens aanwezig in het sporenbestand. Verder werden enkele greppels aangesneden die vermoedelijk dienst deden als perceelsgreppels en een mogelijke oprit naar een erf, bestaande uit enkele muurtjes.


Auteurs: Note, Kirsten
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Overige sporen

Typologie: greppels, kuilen, muurresten, paalkuilen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Sporen WO I

Datering: WO I
Typologie: bomkraters
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Madonna (Fase 5) [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988051 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.