waarneming

Ingooigemplaats 56

archeologisch element
ID
988052
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988052

Beschrijving

De landschappelijke boringen tonen aan dat binnen het plangebied matig droge lichte zandleembodems met Ap1-Ap2-C bodemprofiel voorkomen. Er werden aldus geen indicaties aangeboord voor een in situ bewaring van steentijd artefactensites.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen relevante grondsporen geregistreerd. Er werd louter een verstoorde zone aangesneden ter hoogte van de voormalige bebouwing in het zuidoostelijke deel van het plangebied. Het overige deel van de sleuven bleek archeologisch leeg te zijn. Er worden dan ook geen sporen of sites verwacht op het terrein.


Auteurs: Acke, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ingooigemplaats 56 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988052 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.