waarneming

Pastorijstraat

archeologisch element
ID
988088
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988088

Beschrijving

Naar aanleiding van de realisatie van een verkaveling bestaande uit 9 loten voor eengezinswoningen en en de aanleg van wegenis, nutsleidingen en parkeerplaatsen werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Het proefsleuvenonderzoek toont aan dat ter hoogte van de onderzoekszone een waardevolle archeologische vindplaats uit de metaaltijden aanwezig is. Er werd namelijk een groot aantal paalsporen en enkele greppels vastgesteld. Verder werd zowel in de sporen als elders aan het vlak heel wat handgevormd aardewerk aangetroffen. In een aantal sporen werden ook vondsten uit de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd gevonden.
Net ten noorden van het terrein werd bij een eerdere opgraving reeds een woonstalhuis uit de midden-bronstijd vastgesteld. Op basis daarvan interpreteren we de vindplaats als een bewoningssite, mogelijk een erf. Verder onderzoek van deze zone is nodig om meer inzicht te krijgen in de omvang en structuur ervan, de bestaanseconomie tijdens het functioneren en de precieze datering van de resten. Mogelijk zijn ook sporen aanwezig die toelaten het landschap te reconstrueren ten tijde van het gebruik van het erf of de erven. De relevante archeologische resten komen verspreid over het terrein voor.


Auteurs: Kennis, Jef
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bewoningssporen metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Jongere sporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pastorijstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988088 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.