waarneming

Marktplein

archeologisch element
ID
988113
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988113

Beschrijving

Naar aanleiding van de heraanleg van het Marktplein en de wegenis werd een proefputtenonderzoek uitgevoerd.

Tijdens het onderzoek zijn in totaal zeven sporen geregistreerd. Het betreft één muurfundering of uitbraakspoor, twee kuilen, twee paalkuilen, een greppel en een spoor dat als laag dient geïnterpreteerd te worden. Op basis van hun vulling en aflijning lijken de aangetroffen sporen een relatief recente oorsprong te kennen. Eén blootgelegd uitbraakspoor/muurfundering dient zeer waarschijnlijk aan laat 18de-eeuwse / 19de-eeuwse bebouwing gekoppeld te worden. Tijdens het onderzoek werd geen vondstmateriaal aangetroffen.

 


Auteurs: Anoniem
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Grondsporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Uitbraakspoor bebouwing

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: funderingslagen
Materiaal: mortel
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Marktplein [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988113 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.