waarneming

Heufkensweg

archeologisch element
ID
988126
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988126

Beschrijving

Naar aanleiding van een renovatie met nieuwbouw met o.a. een ondergronds verdiep/parking, werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Tijdens het uitgevoerde onderzoek werden er geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen. Uit de profielen blijkt dat de verwachte B-horizont slechts zeer lokaal aanwezig is en dat het terrein deels is vergraven, verstoord en afgedekt door een puinlaag. Eventuele aanwezige sporen zijn hierdoor vermoedelijk verdwenen. Wegens het ontbreken van sporen en vondsten kan dan ook geconcludeerd worden dat op het terrein geen archeologische site aanwezig is. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek wijzen duidelijk op de afwezigheid van een archeologisch waardevolle site.


Auteurs: Reygel, Patrick
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Heufkensweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988126 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.