waarneming

Staatsbaan 134

archeologisch element
ID
988133
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988133

Beschrijving

Naar aanleiding van de sloop van bestaande bebouwing, de herinrichting van een bestaand magazijn en de bouw van appartementsblokken en omgevingsaanleg, werd er een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

In 5 van de 8 boringen werden onder de akkerlaag resten van de oorspronkelijke podzolbodem aangetroffen. Binnen het volledige projectgebied, uitgezonderd ter hoogte van de gesloopte woning, de gesloopte magazijnen en in de meest noordelijke punt van het projectgebied waar een AC profiel werd aangetroffen, is er kans op het aantreffen van steentijd artefactensites.
Tijdens het verkennend booronderzoek werden evenwel geen steentijdartefacten aangetroffen.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 8 archeologische sporen aangetroffen. Het gaat om 8 grote kuilen met een onregelmatige, langwerpige vorm. Deze kuilen hebben allen dezelfde bruine kleur en duidelijke aflijning. Ze werden ook in twee clusters teruggevonden. Vermoedelijk zijn alle sporen ongeveer even oud. Op basis van de kleur en de duidelijke aflijning kunnen ze in de Nieuwe Tijd worden gedateerd. In spoor s5 werd een stuk Westerwald steengoed aangetroffen. Deze vondst bevestigd het vermoeden dat de kuilen uit de Nieuwe Tijd dateren. Vermoedelijk gaat het om zandwinningskuilen. Aangezien de aangetroffen sporen niet als waardevol worden beschouwd wordt het potentieel voor kennisvermeerdering als zeer laag ingeschat.


Auteurs: Claesen, Jan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Zandwinningskuilen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: kuilen, zandwinning
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Staatsbaan 134 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988133 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.