waarneming

Jules Leroystraat

archeologisch element
ID
988220
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988220

Beschrijving

Het onderzoeksgebied is gelegen op de overgang van overdekte kreekruggronden in het noorden en poelgronden in het zuiden.

De oudste archeologische sporen kunnen in verband gebracht worden met mogelijke erfindeling in de volle middeleeuwen en beperken zich ruimtelijk tot de noordelijke helft van het onderzoeksgebied, m.a.w. niet toevallig gesitueerd op de oorspronkelijk hoger gelegen kreekruggronden.

De aangetroffen gracht ten oosten van het oostkoor van de parochiekerk is mogelijk in verband te brengen met de afbakening van het voormalige kerkhof, doch dit dient verder bevestigd te worden door middel van een vervolgonderzoek. Deze werd aantoonbaar gedempt vanaf de tweede helft van de 16de eeuw, doch bleef tot op heden herkenbaar in de huidige perceelstructuur. 
Belangrijk is de vondst van de resten van een “kinderpot”, in dit geval bestaande uit een fragmentaire steelkom en een kom. Op de bodem van de steelkom werden de stoffelijke resten van een boorling van 30-34 weken werden aangetroffen dat werd bijgezet in de reeds gedempte gracht (spoor 5) in werkput 4. Mogelijk kan deze gracht in verband gebracht worden met de afbakening van het voormalige kerkhof, maar dient door verder onderzoek al dan niet bevestigd te worden.

Ter hoogte van de zuidgrens van het onderzoeksgebied kan een puinlaag in verband gebracht worden met de op de historische kaarten aangeduide site met walgracht die mogelijk teruggaat tot de late middeleeuwen.

Uit een veel jongere periode dateren een aantal bakstenen structuren die in verband te brengen zijn met een loopgravenstelsel aangelegd tussen 1942 en 1944 bij de inrichting van een verdedigingspost, het zogenaamde Stutzpunkt Wulpen. Dit steunpunt werd aangelegd in functie van de Duitse kustverdedigingslinie de Atlantik Wall


Auteurs: Coenaerts, Jan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Kerkhof

Datering: late middeleeuwen, tweede helft 16de eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur), kerkhoven, kindergraven
Context: kreekruggen
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk)
Gebeurtenis:

Puinlaag

Datering: late middeleeuwen
Typologie: puinlagen, sites met walgracht
Context: kreekruggen
Gebeurtenis:

Volmiddeleeuws erf

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: erven
Context: kreekruggen
Gebeurtenis:

WO II structuren

Datering: WO II
Typologie: loopgraven, muurresten
Context: kreekruggen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Jules Leroystraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988220 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.