waarneming

WZC De Linde

archeologisch element
ID
988282
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988282

Beschrijving

Voorafgaand aan de bouw van een woonzorgcentrum werd een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het terrein. Uit het booronderzoek bleek dat er graaf- en ophogingswerken op het terrein gebeurd waren maar desondanks het archeologisch niveau bewaard was. Bij het proefsleuvenonderzoek werden geen relevante sporen aangetroffen, enkel twee perceelsgrachten. 


Auteurs: Lemay, Nancy
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: WZC De Linde [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988282 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.