waarneming

Dreef 2

archeologisch element
ID
988299
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988299

Beschrijving

Door recente vergravingen is het bodemarchief hier sterk verstoord. Enkel aan de noordzijde is het archeologisch relevante niveau nog min of meer intact. Tijdens proefsleuvenonderzoek zijn daar middeleeuwse paalsporen en greppels gevonden. Ze wijzen op de resten van een middeleeuwse bewoningskern nabij de kerk.


Auteurs: Debruyne, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppel 18de-19de eeuw

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
1 greppel stemt overeen met de percelering op de Atlas der Buurtwegen.

Middeleeuwse grondsporen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: greppels, paalsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkel in het noordelijke deel van proefsleuf 2 zijn archeologisch relevante sporen gevonden. 5 paalsporen en 3 greppels dateren vermoedelijk uit de volle of late middeleeuwen. Een van de greppels bevatte een scherf Maaslands wit aardewerk.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dreef 2 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988299 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.