waarneming

Wiekevorstsesteenweg 9

archeologisch element
ID
988301
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988301

Beschrijving

Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van proefsleuven werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. Wel werden er een aantal recente verstoringen aangesneden en op plan gezet. Deze hebben grotendeels te maken met de toenmalige bebouwing op het terrein. Van deze bebouwing werden ook drie bakstenen muurtjes aangetroffen. Daarnaast werden enkele recente kuilen en greppels aangesneden. In deze recente kuilen en greppels werd o.a. recent glas, baksteen en industrieel wit aardewerk teruggevonden.

De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze nota bleken voldoende om het ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch onderzoek te staven.


Auteurs: Pepermans, Jeska
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wiekevorstsesteenweg 9 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988301 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.