waarneming

Verbindingsweg

archeologisch element
ID
988368
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988368

Beschrijving

Op 15 mei 2023 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in de Verbindingsweg in Kapelle-op-den-Bos. Er werden 2 sleuven, parallel met de weg en een kijkvenster gegraven. Er werd een witloofoventje aangetroffen. De andere sporen betreffen recente verstoringen en enkele ploegsporen.


Auteurs: Patrouille, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Witloofoventje, ploegsporen en greppels, paalspoor

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, ovens, paalkuilen, ploegsporen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), pijpaarde
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd 1 witloofoventje aangetroffen. De stookkuil meet 80 x 60 cm, het restant van de ovenkoepel heeft een afmeting van ca. 45 x 40 cm. De oven is 12 cm diep bewaard. Van het terrein is gekend dat men er tussen de twee Wereldoorlogen witloof kweekte. Er werden in de bovenste opvullingslaag van de stookkuil 2 botfragmenten, twee steelfragmenten van kleipijpen en een randfragment van een patacon in pijpaarde waar een fragment gecorrodeerd ijzer zich aan vastgehecht heeft een een wandfragment roodgeglazuurd aardewerk en een slak. Een van de pjjpfragmenten lijkt eerder uit de 19de eeuw te stammen. De ovenkoepel leverde geen vondsten op.
De ploegsporen bevonden zich onder de onderste begraven ploeglaag. De oriƫntatie sluit aan of staat haaks op de perceelsgrenzen.
De greppels betreffen een ingebuisde gracht die reeds te zien is op de Atlas der Buurtwegen. Er is een gedempt mangat aanwezig. het paalspoor is gerelateerd aan een voormalige afsluiting.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Verbindingsweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988368 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.