waarneming

Zwinstraat

archeologisch element
ID
988407
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988407

Beschrijving

Het onderzoek bracht sporen aan het licht uit de middeleeuwse periode, waaronder drie hooioppers, greppels/grachten, een waterkuil en enkele paalkuilen. In het sporenbestand kan bovendien een fasering opgesteld worden op basis van de oversnijdingen. Zo behoren twee hooioppers tot de oudste fase gevolgd door een volgende fase met een grote hooiopper omgeven door afbuigende afwateringsgreppels.

In het grachtencomplex is ook een opeenvolging waar te nemen waarbij de noordelijke grachten van een jongere datum zijn dan deze centraal in de opgravingszone.

In de noordoostelijke hoek werden enkele paalkuilen aangesneden die wijzen op bewoning, die wellicht te situeren is verder ten noorden en ten oosten van de opgravingszone. De site zelf kan eerder gezien worden als deel van een achtererf met bijstructuren (zoals de hooioppers en een waterkuil) en perceelsindelingen die horen tot een middeleeuws boerenerf. Op basis van het vondstmateriaal dient dit erf gedateerd te worden tussen de vroege 13de en late 15de eeuw.

Tijdens de opgraving werden in totaal 68 scherven ingezameld met een totaalgewicht van 622g. Binnen het aardewerkensemble komen vijf groepen voor, meer bepaald grijs aardewerk, vroegrood aardewerk, rood geglazuurd aardewerk, Paffrath aardewerk en steengoed. Grijs aardewerk vormt de grootste groep, gevolgd door vroegrood aardewerk. Rood geglazuurd, Paffrath en steengoed komen beperkt voor.

Er werden monsters genomen voor palynologie en macrobotanisch onderzoek waarop een assessment werd uitgevoerd maar geen verder onderzoek.


Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Sporen boerenerf

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, waterkuilen
Materiaal: geglazuurd aardewerk, grijs aardewerk, Rijnlands reducerend aardewerk, rood aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Zwinstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988407 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.