waarneming

Stadionlaan 2 (Fase 1)

archeologisch element
ID
988421
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988421

Beschrijving

Tijdens deze eerste fase van het onderzoek werden geen archeologische sporen of structuren aangetroffen. Het onderzoeksgebied vertoont een “archeologische leegte”. De enige sporen zijn de aangevulde delen van de Bosbeek. De resten van de Bosbeek en de overige resten van laagtes en verstoring werden niet genummerd en niet weerhouden als archeologisch relevante structuren.

Er werden in totaal 8 archeologische objecten ingezameld, waarbij het uitsluitend om aardewerk gaat. Dit aardewerk is enerzijds afkomstig uit het dun laagje gereduceerd alluvium dat zich net boven het gereduceerd Pleistoceen zand bevond en anderzijds los aangetroffen op datzelfde niveau, maar verspreid over het terrein. De voorwerpen wijzen typo-chronologisch op een datering van de afzettingen van de Bosbeek in de late middeleeuwen tot de 19de eeuw. Op basis van het industrieel wit aardewerk gaat het eerder om een datering in de 18de-19de eeuw.

De verwachting voor fase 2 van het onderzoek is extreem laag: naar alle waarschijnlijkheid is ook dat deel van het gebied aangevuld.


Auteurs: De Smaele, Bart
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: HEMBYSE

Losse vondsten

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw, late middeleeuwen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Stadionlaan 2 (Fase 1) [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988421 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.