waarneming

Koninksemstraat

archeologisch element
ID
988422
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988422

Beschrijving

Net ten noorden van het projectgebied ligt langs de volledige perceelsgrens een Romeinse weg. Deze weg werd in het verleden (1958) al eens eerder aangesneden. Het gaat om de Romeinse weg Bavay-Tongeren (Keulen) die algemeen gedateerd wordt in de vroeg romeinse tijd (10 v.Chr. – 69 na. Chr). 
De Romeinse sporen die tijdens het vooronderzoek werden aangetroffen, en die zich ten zuiden van deze weg bevinden, dateren op basis van het aangetroffen aardewerk eerder uit de midden romeinse tijd (70-275 na Chr.) Hoewel geen graven werden aangetroffen in de sleuven, is het voorkomen van graven niet uit te sluiten. Hoewel het terrein duidelijk geëgaliseerd werd, blijkt aan de oostzijde van het perceel toch een Romeinse horizont, laag of een zeer groot spoor voor te komen. Ook de begravingen van individuele dieren, en het voorkomen van het sterk verbrand stukje terra nigra kunnen aanwijzingen zijn.

Op het terrein komen verschillende postmiddeleeuwse kuilen voor, die niet preciezer gedateerd konden worden. Deze kunnen te maken hebben met de landbouwactiviteiten van de hoeve. Een tweede mogelijkheid, die reeds eerder op het zuidwestelijk grafveld werd vastgesteld, is dat het om kuilen gaat van 19de en begin 20ste eeuwse verzamelaars van Romeins aardewerk. Deze doorprikten de akkers en weides met prikstokken, op zoek naar graven met volledige stukken aardewerk en andere bijgaven.

Als met zekerheid recente sporen kunnen we de resten van de verharding van de inrit aanwijzen, en de sporen van een sleufsilo (?).


Auteurs: Wesemael, Elke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Midden-Romeinse sporen

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, grachten (infrastructuur), kuilen, ophogingslagen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), metaal
Gebeurtenis:

Niet gedateerde sporen

Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Post-middeleeuwse sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, muurresten
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Vroeg-Romeinse weg

Datering: Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: wegen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Koninksemstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988422 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.