waarneming

Boekhoutedorp 9

archeologisch element
ID
988444
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988444

Beschrijving

Bij de aanleg van een sleuf voor de aankoppeling van afvalwater op het rioleringsstelsel, werd menselijk botmateriaal aangetroffen dat te relateren is aan het oude parochiekerkhof van Boekhoute.

Het werk waarbij de vondsten werden aangetroffen betreft de aanleg van één sleuf om de bestaande woning aan te sluiten op het rioleringsnet. Deze sleuf doorsnijdt het perceel van noord naar zuid, heeft een breedte van 50 tot 60cm en een diepte van ongeveer 80cm. Verdere graafwerken of bodemingrepen zijn niet gepland in de nabije toekomst.

De grootste concentratie botmateriaal werd aangetroffen onder de vloer van het bijgebouwtje achteraan het perceel. Het gaat om een twintigtal (soms grote) fragmenten van wellicht meerdere individuen. Na inspectie van de volledige sleuf bleken ook op andere plaatsen kleine fragmenten menselijk botmateriaal aanwezig. 

Daarnaast bleken ongeveer centraal in de sleuf ook enkele muurfragmenten aanwezig. In de lengte-as van de sleuf bevond zich een muur van 335cm lang; Aan beide uiteinden was er een rechte hoek, met een muur die afbuigt naar het westen. Ook centraal bevond zich een haakse muur. Alle vier de muren (lengte-muur en drie dwarse muren) zijn in verband verankerd en zijn gelijkaardig opgebouwd met stenen van 21/22 * 10 * 5.
In de omgeving van de muren bevond zich een aanzienlijke concentratie aan stenen en baksteenpuin. Enkele stenen in verband suggereren een (ingestort en vernield) gewelf. We vermoeden dan ook dat deze muren te linken zijn aan grafkelders, al is dat niet volledig zeker. 

Uit de aard van de vondsten (erg gefragmenteerd en verspreid botmateriaal) en het feit dat de aangetroffen muren niet afgetopt waren door de aanleg van de sleuf maar duidelijk al vroeger afgebroken waren, blijkt dat de diepte van de sleuf zich beperkt tot de gemengde bovenlaag, de zgn. kerkhofgrond. De aangetroffen menselijke resten moeten dan ook beschouwd worden als los bot buiten context. Wellicht bevinden de archeologische niveaus met begravingen zich op een dieper niveau.

Uit de aanwezigheid van het botmateriaal kan wel afgeleid worden dat het oude parochiekerkhof van Boekhoute zich verder uitstrekte dan tot nu toe gekend was. Het is niet uit te sluiten dat de bestaande tuinmuur een relict is van de oude kerkhofmuur.

De werken gaan niet dieper of breder dan wat er op dit moment al gerealiseerd is en blijven dus beperkt tot de geroerde bovengrond. Verder onderzoek is niet nodig. Deze conclusie is teruggekoppeld met de politie.


Auteurs: De Decker, Sam
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Oud parochiekerkhof

Typologie: deposities van menselijke resten, grafkelders, inhumatiegraven, kerkhoven, losse vondsten, muurresten
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk)
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Boekhoutedorp 9 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988444 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.