waarneming

Biskajersplein / Jan van Eyckplein 9

archeologisch element
ID
988446
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988446

Beschrijving

In september 2017 voerde Raakvlak een archeologisch onderzoek uit naar aanleiding van een toevalsvondst in een stadstuin aan het Jan van Eyckplein 9. Bij het onderzoek kwamen verschillende restanten van funderingen en muurwerk aan het licht die gelinkt kunnen worden aan oudere bebouwingsfasen uit de nieuwe tijd (17de - vroege 19de eeuw). Verder werden ook twee bakstenen rioleringen blootgelegd die afgedekt werden door een bakstenen en deels door natuursteenblokken. De aanleg en het verbouwen van de rioleringen dateert uit de periode late 14de tot 16de eeuw. Op basis van het aardewerkensemble uit de opvullingspakketten van de riolen kan het opvullen en in onbruik raken van de structuren in de late 16de en eerste helft van de 17de eeuw gedateerd worden. Tot slot werd tijdens het onderzoek een boring geplaatst om een beter inzicht te krijgen in de bodemopbouw van de site. Hieruit bleek dat het terrein in verschillende fasen grote ophogingen heeft gekend. Onder deze ophogingspakketten bevond zich waarschijnlijk een oude oeverlaag van de Reie. Het aantreffen van deze oeverlaag wijst op de juiste landschappelijke context voor de uitbouw van de haveninfrastructuur, die zich volgens historische data vanaf de 13de eeuw voltrok. De aanwezigheid van een opmerkelijk hoog percentage laat 16de- en vroeg 17de-eeuws importaardewerk in de vulling van de twee bakstenen rioleringen, is mogelijk een gevolg van het succesvol uitbouwen van deze haveninfrastructuur in de Brugse binnenstad.


Auteurs: Lannoy, Branco; De Mulder, Jelle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bewoningsresten nieuwe tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: bevestigingselementen, bouwmaterialen, muurresten, oeverwallen, ophogingslagen, riolen, vaatwerk, werktuigen
Materiaal: aardewerk, glas, ijzer, koperlegering, leisteen, majolica, metaal, natuursteen, rood aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Brugge - oudste kern

  • Is deel van
    Historische stadskern van Brugge


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Biskajersplein / Jan van Eyckplein 9 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988446 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.