waarneming

Raversijde - strand II

archeologisch element
ID
988451
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988451

Beschrijving

Vondsten uit een systematische prospectie op het strand van Raversijde (Oostende) van hoofdzakelijk aardewerk, dierlijk bot, dakpanfragmenten en baksteenbrokken.

Er is meer Romeins aardewerk gevonden dan middeleeuwse vondsten. Meer zeewaarts ligt het Romeinse aardewerk ook iets meer verspreid dan het middeleeuwse aardewerk. Erosie kan hoger liggende (middeleeuwse) niveaus hebben aangetast én heeft is meer zeewaarts wellicht nog een diepere impact gehad.
Tussen de huidige strandhoofden 18 en 20 (zone I-IV) zijn de vondsten vrijwel afwezig. Er is een grote concentratie aan Romeins materiaal ter hoogte van strandhoofd 22 (zone IX) . Niettegenstaande het lagere aantal middeleeuwse scherven, valt een beperkte stijging ervan op ter hoogte van strandhoofd 23 (zone XI). Mogelijk werd het middeleeuwse materiaal in dit gebied iets meer gespaard van het intensieve onderzoek in de 20ste eeuw, voor de ophoging van het strand in de jaren 1970. Het kan ook gaan om activiteit aan de linkeroever van een vermoedelijke geul. Tussen strandhoofd 21 en 22 (zone VIII en IX) is schuine een strook zonder vondsten behalve de net hogere concentratie aan Romeinse vondsten. Het is verleidelijk deze strook ook te associëren met een getijdengeul.
Het botmateriaal vertoont een gelijkaardig spreiding als het middeleeuwse aardewerk en kan dus wellicht gedateerd worden in de middeleeuwen. De spreiding van dakpan/tegelfragmenten is dan weer vergelijkbaar met de Romeins vondstspreiding.


Bron: Demerre I., Pieters M. & Van Haelst S. 2016: Stand van zaken van de Archeologische Kennis en Onderzoek van de site Raversijde-Strand. State-of-the-art about the archaeological knowledge and research of the site Raversijde-Beach. Werkpakket 1.2.1.B. Onderzoeksrapport voor het IWT SBO Project 120003 SeArch. Archeologisch erfgoed in de Noordzee. Ontwikkeling van een efficiënte evaluatiemethodologie en voorstellen tot een duurzaam beheer in België.
Auteurs: Demerre, Ine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

aardewerk/dakpan

Datering: ijzertijd, middeleeuwen, Romeinse tijd, vroege middeleeuwen
Typologie: bouwmaterialen, vaatwerk, vondstenconcentraties
Materiaal: aardewerk, grijs aardewerk, rood aardewerk
Gebeurtenis:
 • Prospectie strand Raversijde I
  • Bron: DEMERRE I., PIETERS M. & VAN HAELST S. 2016: Stand van zaken van de Archeologische Kennis en Onderzoek van de site Raversijde-Strand. State-of-the-art about the archaeological knowledge and research of the site Raversijde-Beach. Werkpakket 1.2.1.B. Onderzoeksrapport voor het IWT SBO Project 120003 SeArch. Archeologisch erfgoed in de Noordzee. Ontwikkeling van een efficiënte evaluatiemethodologie en voorstellen tot een duurzaam beheer in België.
   Literatuur ()
  • https://www.vliz.be/projects/sea-arch/sites/sea-arch.be/files/public/RAPPORT_RAVERSIJDE_STRAND_20170221.pdf en https://www.vliz.be/projects/sea-arch/sites/sea-arch.be/files/public/Annexen%20rapport%20Raversijde%20strand.pdf
  • Bron: interne documentatie
   Archief ()

Beschrijving:
70 dateerbare aardewerkfragmenten
- Romeins aardewerk (52):
grijs lokaal (39): meestal Noord-Menapisch handgevormd, en 1 fragment Lowlands Ware 1),
Terra Sigillata (5),
kruikwaar (7) (oa. 1 rode scherf in LowlandsWare 1)
en mogelijk Romeins (1)

- middeleeuws aardewerk:
grijs reducerend (3)
rood oxiderend (3)
en mogelijk middeleeuws (8)
- post-middeleeuwse scherven (4)

dakpan of tegels (Romeins?) (17)
401 fragmenten baksteen

botmateriaal

Datering: middeleeuwen
Typologie: ambachtelijke objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: bot (dierlijk)
Gebeurtenis:
 • Prospectie strand Raversijde I
  • Bron: DEMERRE I., PIETERS M. & VAN HAELST S. 2016: Stand van zaken van de Archeologische Kennis en Onderzoek van de site Raversijde-Strand. State-of-the-art about the archaeological knowledge and research of the site Raversijde-Beach. Werkpakket 1.2.1.B. Onderzoeksrapport voor het IWT SBO Project 120003 SeArch. Archeologisch erfgoed in de Noordzee. Ontwikkeling van een efficiënte evaluatiemethodologie en voorstellen tot een duurzaam beheer in België.
   Literatuur ()
  • https://www.vliz.be/projects/sea-arch/sites/sea-arch.be/files/public/RAPPORT_RAVERSIJDE_STRAND_20170221.pdf en https://www.vliz.be/projects/sea-arch/sites/sea-arch.be/files/public/Annexen%20rapport%20Raversijde%20strand.pdf
  • Bron: interne documentatie
   Archief ()

Beschrijving:
18 stukken gerecupereerd dierlijk bot

divers

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd, Romeinse tijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: hout, leer, metaal
Gebeurtenis:
 • Prospectie strand Raversijde I
  • Bron: DEMERRE I., PIETERS M. & VAN HAELST S. 2016: Stand van zaken van de Archeologische Kennis en Onderzoek van de site Raversijde-Strand. State-of-the-art about the archaeological knowledge and research of the site Raversijde-Beach. Werkpakket 1.2.1.B. Onderzoeksrapport voor het IWT SBO Project 120003 SeArch. Archeologisch erfgoed in de Noordzee. Ontwikkeling van een efficiënte evaluatiemethodologie en voorstellen tot een duurzaam beheer in België.
   Literatuur ()
  • https://www.vliz.be/projects/sea-arch/sites/sea-arch.be/files/public/RAPPORT_RAVERSIJDE_STRAND_20170221.pdf en https://www.vliz.be/projects/sea-arch/sites/sea-arch.be/files/public/Annexen%20rapport%20Raversijde%20strand.pdf
  • Bron: interne documentatie
   Archief ()

Beschrijving:
metaal, organisch materiaal, divers


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Raversijde - strand II [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988451 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.