waarneming

Dorpshart

archeologisch element
ID
988495
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988495

Beschrijving

In proefput 1, bij de kerk, trof men resten van minstens vier, slecht bewaarde skeletten aan. Men zamelde er eveneens los bot, een steelfragment van een kleipijpje en enkele kleine fragmenten oxiderend gebakken aardewerk in.

In proefput 5 en 6 bevond zich een donkergrijs, scherp afgelijnd spoor dat geĆÆnterpreteerd werd als een oude loop van de Roosterbeek of een gracht. In proefput 6 zat er een paalkuil (23 x 20 x 8 cm) onder deze laag. Mogelijk gaat het om een restant van een beschoeiing.


Auteurs: Arts, Annick
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Archeologische objecten

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: funeraire, rituele en religieuze objecten, vaatwerk
Materiaal: bot (menselijk), pijpaarde, rood aardewerk
Gebeurtenis:

Grondsporen

Typologie: beken, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dorpshart [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988495 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.