waarneming

Prinsenveld

archeologisch element
ID
988503
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988503

Beschrijving

BAAC voerde aan het Prinsenveld te Middelkerke een archeologische opgraving uit in de vorm van een werfbegeleiding voor het ruimen van bomkraters. Het bureauonderzoek wees uit dat er zich in de storten nog archeologische relicten of stoffelijke overschotten van gesneuvelde soldaten konden bevinden.
Er werden 10 bomkraters geselecteerd voor verder onderzoek, die allen een werkputnummer kregen, maar waarvan er slechts 8 werden onderzocht. Twee bomkraters werden niet meer onderzocht door een wijziging in de plannen. Geen enkele bomkrater bevatte relevante relicten of stoffelijke overschotten, de verwachting zoals gesteld in de archeologienota werd dus slechts deels ingelost. Door een gebrek aan vondsten kunnen de bomkraters niet gedateerd worden tot de Eerste of Tweede Wereldoorlog. Zeker is wel dat ze werden gemaakt tijdens één van beide conflicten.


Auteurs: Note, Kirsten
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

WO bomkraters

Datering: WO I, WO II
Typologie: bomkraters
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Prinsenveld [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988503 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.