waarneming

Kleine Katsweg 27

archeologisch element
ID
988507
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988507

Beschrijving

In het onderzoeksgebied kwam een meerfasige rurale site uit de Romeinse periode aan het licht. Deze site bestaat uit verscheidene structuren waaronder meerdere hoofd- en bijgebouwen. Naast bewoningssporen werd ook een mogelijk brandrestengraf aangetroffen. De site kan algemeen gedateerd worden in de periode 1ste eeuw – 3de eeuw. De zeven verschillende hoofdgebouwen behoren tot het type De Clercq I (1ste eeuw) en IIB (1ste tot late 2de eeuw) en het type De Clercq IIIa (late 2de tot 3de eeuw). Naast de hoofdgebouwen werden ook enkele bijgebouwen aangetroffen (één vijf- en zespalige constructie en 2 vierpalige spiekers). Een opmerkelijke vondst betreft een Republikeinse denarius geslagen in Rome in 112-111 v.Chr. (gehelmde Scipio Africanus – goden Jupiter/Juno/Minerva).

Tijdens het onderzoek werden ook enkele recentere kuilen aangesneden en verscheidene grachten die in verband te brengen zijn met de 19de-eeuwse percelering.


Auteurs: Moens, Jan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Romeinse nederzettingssporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, bijgebouwen, brandrestengraven, gebouwplattegronden, greppels, munten, paalsporen
Materiaal: aardewerk, houtskool, huttenleem, keramisch bouwmateriaal, metaal, natuursteen, terra nigra
Gebeurtenis:

Sporen uit de nieuwe tot nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kleine Katsweg 27 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988507 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.