waarneming

Oostkerkestraat 5

archeologisch element
ID
988517
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988517

Beschrijving

Er werden slechts een beperkt aantal sporen geregistreerd, waaronder voornamelijk grachten en greppels, slechts enkele paalkuilen en enkele kuilen waaronder drie krengbegravingen. In de gracht die ten westen van de hoeve ligt, is postmiddeleeuws aardewerk gevonden. In een andere gracht is tevens postmiddeleeuws aardewerk gevonden. In een greppel is ook een scherf postmiddeleeuws aardewerk aangetroffen. Er werden ook enkele grachten aangeduid die vermoedelijk kunnen geĆÆnterpreteerd worden als perceelsgreppels, waarvan er enkele op de Popp-kaart werden aangetroffen, waardoor er ook een relatieve datering kan gegeven worden. De overige sporen konden niet afdoende gedateerd worden. De krengbegravingen zijn wellicht te linken aan de 18de-eeuwse hoeve.

Aangezien er slechts weinig sporen zijn aangetroffen en het grootste deel van de sporen, wellicht in verband staan met perceelsgrenzen en verder geen sporen van bewoning zijn aangetroffen, is de verwachting voor verder archeologisch erfgoed binnen het plangebied eerder laag te noemen.


Auteurs: Zwitser, Nikki
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Overige sporen

Typologie: kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Postmiddeleeuwse sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: bouwmaterialen, grachten (infrastructuur), greppels, hoeven, krengbegravingen, perceelsgreppels
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk)
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische hoeve


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oostkerkestraat 5 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988517 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.