waarneming

Waregemstraat 112

archeologisch element
ID
988550
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988550

Beschrijving

Tijdens het onderzoek werden in twee zones archeologische sporen aangetroffen. Een eerste zone bevindt zich in het noorden en bevat een duidelijke cluster van nederzettingssporen, waaronder ook een gebouwplattegrond. Een tweede cluster bevindt zich in het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied, net aan de rand ervan en bestaat uit de resten van een walgracht van een site met walgracht.

Het onderzoeksgebied bevat met zekerheid een gebouwplattegrond, vermoedelijk uit de IJzertijd (800-50 v.Chr.). Er is ook sprake van afvalkuilen en waarschijnlijk ook bijgebouwen; dit zijn essentiële elementen van een nederzetting, waarbij kan worden besloten dat de rand van een nederzetting is aangesneden. De nederzettingssporen bestaan uit paalkuilen en kuilen waaruit een gebouwplattegrond met bijgebouwen kon worden afgeleid. De hypothese is dat de nederzetting zich in oostelijke, westelijke en noordelijke richting verder uitstrekte en dat de ogenschijnlijk vrij “lege” zone ten oosten en ten westen van de gebouwplattegrond plaats bood aan spiekers, mogelijk ook waterputten en afvalkuilen. De aangetroffen nederzettingssporen uit de IJzertijd bevinden zich op de overgang van een droog naar een natter deel van het landschap. Op deze overgang is sprake van windvallen die als afvalkuilen zijn hergebruikt. Is er sprake van een nederzetting die zich in een loo in het bos bevond?

Het Methelawoud, dat voor het eerst in de 10e eeuw vermeld wordt, is ontgonnen vanuit sites met walgracht in de directe omgeving. Eén van dergelijke sites bevindt zich aan de uiterste oostelijke grens van het huidige onderzoeksgebied. Het erf zelf is niet aangesneden, noch de volledige breedte van de walgracht. Uit het onderzoek van het historisch kaartmateriaal blijkt echter wel dat de site reeds in 1620 onbebouwd was. Het gaat om een site in leen van de Familie Wedaghe, die vanaf de 12e – 13e eeuw in het gebied actief was.

Tijdens de controle van de aangelegde vlakken middels metaaldetectie werden enkele metalen voorwerpen gerecupereerd als losse vondsten.


Auteurs: De Smaele, Bart
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: HEMBYSE

Ijzertijd nederzetting

Datering: ijzertijd
Typologie: bijgebouwen, gebouwplattegronden, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Losse vondsten

Typologie: losse vondsten
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Site met walgracht

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: sites met walgracht, walgrachten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Waregemstraat 112 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988550 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.