waarneming

Schoolstraat

archeologisch element
ID
988554
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988554

Beschrijving

Tijdens het archeologisch onderzoek werden er enerzijds bewonings- en nederzettingssporen aan het licht gebracht en anderzijds sporen van kleiontginning. In het noorden van het onderzoeksgebied werd vermoedelijk een groter bijgebouw aangetroffen. Op basis van het vondstmateriaal is het gebouw in de volle middeleeuwen (12de-13de eeuw) te situeren. De 14C-stalen wijzen op een datering op de overgang tussen de vroege en de volle middeleeuwen (9de/10de eeuw). In het zuidelijke deel is mogelijk een palenrij(?) aan het licht gekomen. De datering van deze structuur is onduidelijk aangezien er geen vondsten werden aangetroffen. Gelet op de vage aflijning en de uitloging zijn de paalkuilen wellicht ouder dan de late middeleeuwen en kunnen ze mogelijk teruggaan tot de metaaltijden.
In de zuidelijke werkput werden voornamelijk kuilen gevonden die, gezien de vorm en de inhoud, vermoedelijk geïnterpreteerd moeten worden als ontginningskuilen. Deze kuilen zijn wellicht gegraven voor het winnen van klei uit de ondergrond. De ontginningskuilen kunnen op basis van het beperkte schervenmateriaal in de volle middeleeuwen gesitueerd worden. Zo werd in een aantal van de ontginningskuilen Maaslands aardewerk teruggevonden dat gesitueerd kan worden in de 10de-12de eeuw. Het houtskoolstaal dat werd geanalyseerd uit één van de sporen lijkt deze datering ook te bevestigen. Dit staal leverde een gekalibreerde datering op tussen 1030 en 1160 na Chr. (95,4%). Nog in werkput 2 kwamen een zevental greppels voor die tot vier greppelstructuren gerekend kunnen worden. In één greppel werd vroeg roodbakkend aardewerk teruggevonden dat in de 13de eeuw te situeren is.


Auteurs: van Baal, Mitchell; Bouckaert, Kevin; Verrijckt, Jeroen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Volmiddeleeuwse sporen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: extractiekuilen, greppels, kleiwinning, kuilen, nederzettingen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), houtskool, ijzeroer, keramisch bouwmateriaal, Maaslands aardwerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schoolstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988554 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.