waarneming

Eikenlaan

archeologisch element
ID
988555
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988555

Beschrijving

In het totaal werden 135 archeologische sporen geregistreerd en in detail onderzocht. De aangetroffen sporen kunnen gerelateerd worden met een viertal fasen:
De aangetroffen sporen die met de late ijzertijd kunnen geassocieerd worden betreffen uitsluitend een concentratie van clusters paalkuilen gesitueerd in het uiterste zuidoosten van het onderzoeksgebied wijzend op verschillende woon- en utiliteitsstructuren.

Tot de periode van de Karolingische periode behoren enkele greppelconfiguraties, die in verband te brengen zijn met erfindeling, een opvallende rij omvangrijke paalkuilen met paalkern en een boomstamwaterput.

Voor wat de volmiddeleeuwse sporen betreffen is er de aanwezigheid van een nieuw gecreëerde erfindeling, waarbij de structuren uit de Karolingische periode werden opgegeven. Binnen de erfafbakening wijzen een kleine houtbouw op een mogelijke zespostenspieker en kunnen enkele interne greppelconfiguraties mogelijk in verband gebracht worden met veekralen. Het lijkt er in ieder geval op ter wijzen dat het accent voor de tweede fase meer gericht is op een mogelijke veehouderij.
Tenslotte vallen er nog een paar greppelstructuren te vermelden uit de postmiddeleeuwen langsheen de noordelijke rand van het onderzoeksgebied. Op basis van het steelpanfragment kan de opvulling in de volle 16de – 17de eeuw gedateerd worden.


Auteurs: Pype, Pedro
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Karolingische periode

Datering: Karolingische periode
Typologie: erven, greppels, waterputten
Materiaal: aardewerk, hout
Gebeurtenis:

Late ijzertijd

Datering: late ijzertijd (westen)
Typologie: paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Nieuwe tijd

Datering: 16de eeuw, 17de eeuw
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: erven, greppels, paalkuilen, veekralen, zespostenspijkers
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Eikenlaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988555 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.