waarneming

Heistraat

archeologisch element
ID
988557
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988557

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat het noordoostelijke deel sporen vertoonde van verstoringen te linken aan de voormalige bebouwing. Ook in het centrale deel van het terrein werden verstoorde zones opgetekend, wellicht te linken aan de voormalige fabrieksgebouwen. In het uiterste noordoosten werd één relevant spoor teruggevonden. Het betreft een rechthoekige meiler met een maximale bewaringsdiepte van ca. 15cm. Het spoor werd bemonsterd en onderzocht tijdens het vooronderzoek, in functie van verder natuurwetenschappelijk onderzoek. Als laatste werden in de onverstoorde delen van de proefsleuven en kijkvensters geen relevante sporen aangetroffen. Het terrein kenmerkt zich veelal door de aanwezigheid van natuurlijke vlekken (bomen en struiken) die wijzen op een (langdurig) gebruik als bosgebied.
Meilers betreffen een specifieke sporengroep die in verband staan met houtskoolproductie. Bij een dergelijk spoor worden (grote) hoeveelheden droog hout opgestookt om houtskool te produceren dat nadien gebruikt kan worden bij andere processen zoals bv. ijzerbewerking. Meilers zijn een fenomeen die voornamelijk voorkomen in de late ijzertijd/Romeinse periode (ca. 250 v.C. – 250 n.C.) en in de middeleeuwen (ca. 9de -13de eeuw) en situeren zich steeds in bosrijkere gebieden, in de buurt van de grondstoffen (eik, els, hazelaar, beuk, berk, ...). Naar analogie met andere sites en antracologische onderzoeken worden meestal harde langbrandende houtsoorten gebruikt zoals eik, aangevuld met snelle zachte houtsoorten of sprokkelhout als aanmaakhout zoals berk.
Gezien het archeologische belang van de aangetroffen meiler, dient een verder onderzoek plaats te vinden ex situ. Het gaat om een verder natuurwetenschappelijk onderzoek in de vorm van C14-dateringen en antracologisch onderzoek. Via dit onderzoek kan een maximale kenniswinst bereikt worden. Tijdens het onderzoek werd geen vondstmateriaal aangetroffen.


Auteurs: Acke, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Houtskoolmeilers

Typologie: meilers
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Heistraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988557 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.