waarneming

Klissenhoek - Van der Marcklaan

archeologisch element
ID
988586
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988586

Beschrijving

Tijdens een proefsleuvenonderzoek zijn op deze locatie grondsporen gevonden, maar het merendeel ervan was niet archeologisch relevant. De meeste waren recente verstoringen, en spit- en ploegsporen. Verder kwamen vage 'paalsporen' voor die mogelijk een natuurlijke oorsprong hebben. En tot slot nog enkele paalsporen en een greppel uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd.


Auteurs: Debruyne, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

(Sub)recente sporen van landbewerking

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: ploegsporen, spitsporen
Gebeurtenis:

Grondsporen uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, paalsporen
Gebeurtenis:

Recente sporen en verstoringen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: funderingsgreppels, kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
recente paalsporen, kuilen en uitbraaksporen van de muren van een paardenstal

Vage paalsporen of natuurlijke sporen

Typologie: paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
zeer vage 'paalsporen' die waarschijnlijk natuurlijk van oorsprong zijn


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Klissenhoek - Van der Marcklaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988586 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.