waarneming

Langeweg, Waterpolder, Kloosterstraat, Schorreweg, Dijkstraat, Paddepoelweg en Rokalseidestraat

archeologisch element
ID
988625
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988625

Beschrijving

Het onderzoek vond plaats in zes deelzones:

  1. terrein voor grondverbetering (ca. 5.046 m2)
  2. werkzone ter hoogte van de Schorreweg en de Dijkstraat (ca. 63.375 m2),
  3. werkzone aan de Rokalseidestraat (ca. 1.680 m2),
  4. werkzone aan de Paddepoeleweg (ca. 2.480 m2),
  5. werkzone aan de Paddepoelestraat (ca. 10.250m),
  6. delen van de Kasteelstraat, de Kloosterstraat en de Waterpolder

In zone 1 was er sprake van een concentratie sporen van een greppel en twee (sub)recente kuilen met aardewerkfragmenten die kunnen gelinkt worden aan 19e/20ste eeuw.

In zone 2 zijn enkele kleinere inslagkraters geregistreerd die kunnen worden gelinkt aan de Eerste Wereldoorlog (Hollandstelling) en de Tweede Wereldoorlog (Operatie Switchback) gezien de nabijgelegen bunkers behorende tot de Hollandstellung t.h.v. de Dijkstraat. Ook werden doorheen een groot deel van deze onderzoekzone gedempte perceelsgreppels geregistreerd die kunnen gelinkt worden aan historische kadastrale kaarten uit de 19de eeuw.

In zone 3 bleek uit het landschappelijk bodemonderzoek dat het terrein een zeer lage archeologische verwachting had, waardoor deze zone niet verder onderzocht werd.

In zone 4 (werkzone Paddepoeleweg) werd een sporenconcentratie van kuilen en paalkuilen begrensd door twee greppels vastgesteld tijdens het
proefsleuvenonderzoek. De grootste concentratie bevindt zich centraal en aan de westelijke zijde van deze werkzone. Hierbij werden veel aardewerkfragmenten in sporencontext vastgesteld waarvan de ouderdom teruggaat tot de volle middeleeuwen maar voornamelijk laatmiddeleeuws blijkt. Momenteel is het nog onduidelijk of dit al dan niet om een méérperiodensite gaat. Er werden ook bredere
greppelsporen 3 en 17 aangetroffen die wellicht uit de nieuwe tijd dateren. De aanwezigheid van greppelconfiguraties en mogelijke (paal?) -kuilen wijzen eerder in richting van de aanwezigheid van een erf met mogelijke bewoningssporen.

In zone 5 werden geen archeologische sporen waargenomen tijdens het proefsleuvenonderzoek.

Voor zones 6 werd geen verder vooronderzoek uitgevoerd, maar werd een directe opgraving geadviseerd (historische kern van Middelburg, beschermd als archeologisch monument).


Auteurs: De Decker, Sam
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Zone 1

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: greppels, kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Zone 2

Datering: 19de eeuw, WO II
Typologie: granaattrechters, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Zone 4

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, volle middeleeuwen
Typologie: greppels, paalkuilen, paalsporen, perceelsgreppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Middelburg


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Langeweg, Waterpolder, Kloosterstraat, Schorreweg, Dijkstraat, Paddepoelweg en Rokalseidestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988625 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.