waarneming

Zwaarveld

archeologisch element
ID
988652
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988652

Beschrijving

De nota voor dit terrein werd opgemaakt naar aanleiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (sloop en nieuwbouw). Er werd een landschappelijk bodemonderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 

De boringen uit het landschappelijk bodemonderzoek toonden diepgaande verstoring aan. Het proefsleuvenonderzoek toonde echter lokaal nog een bewaarde podzolbodem, waarna verkennend archeologisch booronderzoek werd uitgevoerd. Dit leverde geen steentijdartefacten op. Het proefsleuvenonderzoek leverde reeg relevante sporen op. 


Auteurs: Cornelis, Lina
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

(Paal)kuil en gracht

Datering: nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Zwaarveld [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988652 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.