waarneming

Markt

archeologisch element
ID
988671
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988671

Beschrijving

Bij het archeologisch onderzoek aan de Markt kwamen sporen aan het licht die wezen op ruimings- en begravingsactiviteiten. De sporen dateren op basis van het vondstmateriaal uit de late middeleeuwen tot de nieuwste tijd.

Bij de werfbegeleiding werd getracht de begrenzing van het voormalige kerkhof te lokaliseren en te achterhalen of er nog intacte begravingen aanwezig waren onder de ruimingslaag van het vroegere kerkhof. Plaatselijk waren diepgaande verstoringen in het bodemarchief veroorzaakt door de aanleg van nutsleidingen en rioleringen. Er werden voornamelijk verstoorde en fragmentaire menselijke resten aangetroffen. Er werden slechts drie skeletten in anatomisch verband gevonden, waarvan er twee in een grafkuil lagen en slechts één volledig bewaard was. Toch konden twee skeletten op basis van het vondstmateriaal gedateerd worden in de late middeleeuwen of nieuwe tijd. Er moet reeds een kerkhof rond de kerk hebben gelegen vanaf het ontstaan van de kerk in de 13de eeuw. Het voormalige kerkhof breidde zich vooral uit ten zuiden van de kerk en werd begrensd door een bakstenen omheiningsmuur. Er kan een link gemaakt worden met de parochiekerk Sint-Pieter. Dit wordt bevestigd door de niet geruimde en vermoedelijk oudste grafkuilen, waarin vondsten uit de late middeleeuwen werden aangetroffen.

De resultaten van de radiokoolstofdatering geven aan dat de skeletten jonger zijn dan 1650, zonder een meer specifieke datering te kunnen bieden.


Auteurs: Cleda, Benedicte
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

begraving late middeleeuwen-nieuwe tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: begraafplaatsen, grafkuilen
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk), faience, glas, majolica, metaal, steengoed
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Markt - Ballaarweg

  • Is gerelateerd aan
    Parochiekerk Sint-Pieter


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Markt [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988671 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.