waarneming

Wurmstraat

archeologisch element
ID
988721
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988721

Beschrijving

Tijdens dit onderzoek zijn diverse grondsporen aan het licht gekomen, die in verschillende periodes dateren. De oudste sporen kunnen op basis van 14C-datering in de midden bronstijd A geplaatst worden. Het betreft twee ronde houtskoolrijke sporen, die de mogelijk restanten zijn van haardkuilen. De meerderheid van de sporen dateren echter in de Romeinse periode. Binnen de westelijke zone zijn vermoedelijk nog drie hoofdgebouwen van het type Alphen-Ekeren aangetroffen. Daarnaast komt mogelijk nog een tweeschepig gebouw voor, net ten zuiden van de drie Alphen-Ekeren gebouwen. Binnen de sporenclusters zijn minstens één, mogelijk twee bijgebouwen aanwezig. Deze gebouwen kunnen op basis van hun typologie in de 1ste tot 2de eeuw gedateerd worden. 


Auteurs: Heynssens, Nele; Van Nuffel, Jana; Hoorne, Johan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba

Bronstijd

Datering: middenbronstijd A
Typologie: haardkuilen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Recente periode

Datering: 19de eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur), ophogingslagen
Gebeurtenis:

Romeinse periode

Datering: Midden-Romeinse tijd, Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: bijgebouwen, gebouwplattegronden, grachten (infrastructuur), paalsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wurmstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988721 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.