waarneming

Molenweg 2

archeologisch element
ID
988746
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988746

Beschrijving

De landschappelijke boringen tonen aan dat sprake is van een AC-profiel, waarbij de C-horizont gekenmerkt wordt door een blekere klei. Net boven de klei komt al dan niet nog een grijzigzwart venig materiaal voor, vooral in de noordelijke helft van het terrein. De kans op het aantreffen van in situ bewaarde steentijdsites wordt laag ingeschat.

Het proefsleuvenonderzoek leverde uitsluitend greppels en grachten op die kunnen gelinkt worden aan de 19de- en 20ste-eeuwse perceleringen. De greppels en grachten komen overeen met de 19de- en 20ste-eeuwse perceelsgrenzen zoals te zien op de Atlas der Buurtwegen, de kaart van Popp en het huidige kadaster. De greppels en grachten kenmerken zich allemaal door een scherpe tot vrij scherpe aflijning met een donkerbruingrijze kleur. Andere grondsporen werden niet waargenomen. Er bevindt zich met zekerheid geen archeologische site binnen de grenzen van het plangebied. De kenniswinst is bereikt bij het vooronderzoek. De aangetroffen sporen zijn van een recentere oorsprong en kunnen gelinkt worden aan de voormalige indeling en ontwatering van het gebied.


Auteurs: Acke, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Grondsporen

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, perceelsgrenzen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Molenweg 2 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988746 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.