waarneming

Nierstraat en Waardestraat

archeologisch element
ID
988753
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988753

Beschrijving

De oudste resten situeerden zich in de eerste helft van het mesolithicum. Het ensemble zijn geen gidsartefacten maar kunnen een datering geven. Uit deze periode is er slechts 1 spoor gevonden met vondsten erin. De meeste vondsten zijn bij het maken van het vlak of op het vlak aangetroffen.

Uit de metaaltijden zijn er meer indicaties gevonden. Twee sporen kunnen gecorreleerd worden aan de late neolithicum of vroege bronstijd door hun vondsten.  Het gaat over handgevormd aardewerk

De sporen uit de Romeinse periode bevatten aardewerk uit dezelfde periode over een verspreid gebied. Hierdoor is het niet mogelijk om de vondsten te kunnen koppelen met een activiteit of nederzettingszone.

Het projectgebied bevatte een groot aantal aan middeleeuwse sporen en aardewerk. Deze dateren zich doorheen de middeleeuwen, met nadruk op late middeleeuwen. Ook bij deze sporen is er geen indicatie tot activiteiten of nederzettingszones. Voor enkele sporen in werkput 14-15 kan er een connectie zijn met het kasteel van Diepenbeek dat middeleeuws was.

De recentere periode hadden ook verscheidene sporen in combinatie met aardewerk uit deze periode.


Auteurs: Yskout, Emma
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Metaaltijden

Datering: laatneolithicum, vroege bronstijd
Typologie: depressies, greppels, kuilen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Middeleeuwen

Datering: middeleeuwen
Typologie: depressies, greppels, kuilen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Nieuwe en nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Romeinse periode

Datering: Romeinse tijd
Typologie: depressies, greppels, kuilen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Steentijd

Datering: middenmesolithicum
Typologie: losse vondsten, verspreide vondsten, werktuigen
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nierstraat en Waardestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988753 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.