waarneming

Steenweg op Nieuwrode

archeologisch element
ID
988775
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988775

Beschrijving

Naar aanleiding van een verkaveling vond een archeologische opgraving plaats.

Verspreid over het projectgebied werden archeologisch relevante sporen aangetroffen. Concreet gaat het om een nederzettingssite met een hoge sporendensiteit die licht afneemt in noordelijke richting. Aangezien er zowel vondstmateriaal uit de vroege middeleeuwen t/m post middeleeuwen aanwezig was, maar ook uit de verschillende overgangsperiodes is het in combinatie met de beperkte hoeveelheid dateerbaar materiaal zeer moeilijk een fasering van de site op te stellen. Wel kan gesteld worden dat het terrein mogelijk vanaf de vroege middeleeuwen tot in de post middeleeuwen in mindere en/of meerdere mate in gebruik was, met een mogelijk vroegere bewoningsperiode op de overgang van de late ijzertijd naar de vroege Romeinse periode.
Verder konden drie structuren herkend worden, waaronder twee zespalige spiekers en één vierpalige spieker. Één spieker kan gedateerd worden op de overgang van de vroege middeleeuwen naar de volle middeleeuwen. Bijkomend werden nog drie waterputten gedateerd. Voor twee van de waterputten werd een datering in de vroege middeleeuwen bekomen. De datering van de derde waterput is echter niet duidelijk.

Naast het middeleeuws vondstmateriaal werden ook enkele late ijzertijd en/of Romeinse scherven aangetroffen. Er wordt dan ook vermoed dat dit vondstmateriaal te dateren is in de overgangsperiode van de late ijzertijd naar de vroeg Romeinse periode. Er zal dus in deze periode ook al menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden. De kern van de nederzetting zal zich echter buiten de grenzen van het projectgebied bevinden ofwel zal deze grotendeels verstoord zijn door de middeleeuwse site.
Ook werd waterput S148 gedateerd in de late ijzertijd (tussen 200 – 40 v.C.) op basis van 14C. Bij het couperen werd echter duidelijk dat de waterput door een recentere gracht gaat (eind late middeleeuwen/post middeleeuwen), waardoor de 14C datering hoogstwaarschijnlijk niet klopt. Mogelijk is recenter materiaal onderaan de waterput terechtgekomen waardoor een foutieve datering werd bekomen.


Auteurs: Claessens, Sara
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Grachten/greppels

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Late ijzertijd/Vroeg-Romeinse sporen

Datering: late ijzertijd (oosten), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Vroegmiddeleeuwse nederzetting

Datering: Merovingische periode
Typologie: ambachtelijke objecten, kuilen, paalkuilen, vaatwerk, vierpostenspijkers, waterkuilen, waterputten, zespostenspijkers
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), hout, houtskool, ijzer, natuursteen, plantaardige macroresten, pollen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Steenweg op Nieuwrode [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988775 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.