waarneming

Cirkelstraat 27-29

archeologisch element
ID
988812
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988812

Beschrijving

De geregistreerde sporen tonen een antropogene impact op de bodem van het projectgebied. Deze roering heeft plaatsgevonden in de nieuwe/nieuwste tijd (18e-21e eeuw) waarbij heel wat uitgravingen gevuld met bouwpuin tot op 2,2 m onder het maaiveld konden geattesteerd worden. Hieronder bevonden zich ophogingspakketten tot op een diepte van +2m TAW. Ook deze dateren uit de nieuwste tijd. Vermoedelijk kunnen ze gelinkt worden aan de uitbreidingszone van de stad die vrij kwam van de afbraak van de vestigingsmuren. In 1865 werd Oostende van haar militaire functie ontdaan. De ophogingspakketten kunnen wel oudere sporen op een dieper niveau gaan afdekken.

De archeologische waarde en verwachting van de zone die door de geplande werkzaamheden zal verstoord worden, valt laag in te schatten.


Auteurs: Deconynck, Jasper
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Grondsporen

Datering: 18de eeuw, nieuwste tijd
Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Cirkelstraat 27-29 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988812 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.