waarneming

Sandershoeve

archeologisch element
ID
988833
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988833

Beschrijving

Het effectief aangetroffen grondsporenbestand is samengesteld uit zes grondsporen. Twee contexten zijn met zekerheid als jongantropogene dempingspakketten te interpreteren op basis van associatief vondstmateriaal, en op basis van hun ruimtelijke dimensies in relatie tot het geaccidenteerde terrein aan het maaiveld.

De overige grondsporen betroffen vnl. greppel- en grachtsegmenten. Lineaire grondsporen SC1 en SC5 constitueren één complexe spoorcombinatie (spoorassociatie) doorheen twee werkputten op basis van een gelijklopend verloop. De greppel is niet te vereenzelvigen met een perceelgrens op historisch kaartmateriaal. Het betreft mogelijk een eenvoudige ontwateringsgreppel, of de context definieert een grens ouder dan kaartmateriaal kan aantonen.
De gracht aangetroffen in de westelijke hoek van WP2 is op dezelfde manier als SC1 en SC5 te projecteren op historisch kaartmateriaal. De gracht beschrijft een hoek. De confrontatie tussen realiteit en georeferentiebeperkingen van kaarten maakt een interpretatie mogelijk als hoek van een voormalige perceelgrens d.d. 1840. Anderzijds plaatsen we de gracht, op basis van associatief vondstmateriaal, in de 13e-14e eeuw. In dat geval hebben we te maken met de afbakening van een erf of artisanale zone niet zichtbaar op kaartmateriaal.

De kans op het treffen van bijkomende grondsporen binnen de onderzochte advieszone is bijzonder laag op basis van de grote gerealiseerde dekkingsgraad van het vooronderzoek.


Auteurs: Van De Velde, Sander
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Jongantropogene sporen

Datering: 20ste eeuw
Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Overige sporen

Datering: 13de eeuw, 14de eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sandershoeve [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988833 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.