waarneming

Oscar Van Kesbeeckstraat

archeologisch element
ID
988840
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988840

Beschrijving

Fase 3 van het vooronderzoek is uitgevoerd ter hoogte van de bestaande parking. Het ophogingspakket dat tijdens fase 2 is aangetroffen en dat een archeologische site afdekt blijkt hier afwezig te zijn. De moederbodem dagzoomt ter hoogte van dit plangebied, is afgetopt of sterk vergraven. De verstoring bestaat uit recent bouwpuin en is mogelijk te linken aan de bouwactiviteiten uit de jaren '70. Het terrein is toen ingenomen als werfzone.

Er is geen site aangetroffen.


Auteurs: Verhaert, Alde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Datering: nieuwste tijd
Typologie: puinlagen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oscar Van Kesbeeckstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988840 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.