waarneming

Beekstraat

archeologisch element
ID
988881
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988881

Beschrijving

De resultaten van het landschappelijk booronderzoek hebben aangetoond dat het projectgebied grotendeels opgebouwd is uit matig bewaarde zandige podzols die sterk beïnvloed zijn door ploegbewerking. De afwezigheid van uitlogingshorizonten, de verbrokkelde verploeging en bioturbatie van de B-horizonten wijzen op een zekere diepe antropogene bewerking van het terrein waarbij tenminste oppervlakkige sporen en vondsten (zoals steentijdvondsten) zijn verdwenen of uit context zijn gebracht. De kans om ruimtelijk intacte in situ vindplaatsen uit de steentijdperiode terug te vinden in het projectgebied is dus klein.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden slechts een aantal sporen geregistreerd, waaronder een paalkuil en ontginningskuil, een gracht en een greppel. Geen enkele van deze sporen kon afdoende worden gedateerd. De paalkuil was vermoedelijk eerder recent en de gracht liep parallel met een perceelsgrens zichtbaar op historische kaarten. De datering en interpretatie van het onderzoeksterrein blijft dus eerder vaag.

Aangezien er slechts weinig sporen werden aangetroffen, is de verwachting voor verder archeologisch erfgoed binnen het plangebied zeer laag.


Auteurs: Note, Kirsten
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Grondsporen

Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Beekstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988881 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.