waarneming

Wontergemstraat

archeologisch element
ID
988890
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988890

Beschrijving

Bij het proefsleuvenonderzoek werden enkel verstoringen en bodemingrepen uit de 2e helft van de 20e eeuw en de 21e eeuw aangetroffen. Ze tonen een zeer sterke antropogene impact op het projectgebied. Oudere sporen (al dan niet versmeten of in situ) werden niet aangetroffen. De geattesteerde sporen en vindplaatsen in het voorgaand vlakdekkend onderzoek kennen geen doorlopen binnen de grenzen van het projectgebied.

Er zijn geen archeologische vindplaatsen geattesteerd.


Auteurs: Deconynck, Jasper
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GATE

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wontergemstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988890 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.