waarneming

Velmerlaan 10

archeologisch element
ID
988903
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988903

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden een silo en 2 leemwinningskuilen geregistreerd.

Van de silo was slechts 22 cm bewaard. De silo vertoonde zich als een ellips van 2,12 x 1,52 m in het vlak. De vulling is donker, vlekkerig en rijk aan houtskool. In de silo trof men verkoold graan, brokstukken verbrande leem, dierlijk bot en aardewerk aan. Het aardewerk dateerde uit de late ijzertijd- vroeg romeinse periode.

Eén leemwinningskuil was een rechthoekig spoor van 10m lengte waarvan het westelijk deel niet is blootgelegd. De vulling bestond uit een bruin pakket met grote brokken bleekgeel-bleekbruine kalkrijke leem. De tweede leemwinningskuil is eveneens 10m lang. Het spoor leek uit meerdere kuilen, die in elkaar overvloeien, te zijn opgebouwd. Beide leemwinningskuilen dateren wellicht in de Nieuwe Tijd.

In het colluvium trof men aardewerk aan uit de ijzertijd, de romeinse periode en de 17de-18de eeuw.


Auteurs: Arts, Annick
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Archeologische objecten

Typologie: bouwmaterialen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk)
Gebeurtenis:

Grondsporen

Datering: late ijzertijd (oosten), nieuwe tijd, Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: leemwinning, silo's
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Velmerlaan 10 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988903 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.