waarneming

Smisstraat-Driegaaienhoek F2

archeologisch element
ID
988906
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988906

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn archeologische sporen aangetroffen. Het gaat om paalsporen, kuilen, ploegsporen, muurresten, verstoringen en natuurlijke sporen.

Het onderzoeksgebied was gesitueerd ter hoogte van de recent afgebroken bebouwing en centraal binnen de mogelijke site met walgracht. Hoewel er resten uit (de late middeleeuwen tot) de nieuwe tijd aangetroffen werden, zijn deze zeer fragmentair en bleek de verstoringsgraad op het terrein hoog. Er werden enkele muurresten aangetroffen, die mogelijk in verband gebracht kunnen worden met de bebouwing die we kennen van de Ferrariskaart, deze werd echter verstoord door de kelder onder de voormalige bebouwing. De mogelijke walgracht werd niet aangesneden tijdens het proefsleuvenonderzoek. Deze wordt vooral buiten de contouren van de te onderzoeken zone verwacht.

De paalsporen, kuilen en ploegsporen bevinden zich voornamelijk op het noordelijke deel van het terrein. Op basis van vondsten, vulling en de aflijning van de sporen dateren we de relevante sporen in de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd, met het zwaartepunt in de nieuwe tijd. Alle andere sporen, met name de verstoringen, dateren uit de nieuwste tijd.

De verwachting is dat er weinig extra kenniswinst te boeken is ten opzichte van de resultaten van het reeds uitgevoerde proefsleuvenonderzoek.


Auteurs: Gyesbreghs, Diego
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Relevante sporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: kuilen, muurresten, paalsporen, ploegsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Smisstraat-Driegaaienhoek F2 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988906 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.