waarneming

Hondiuslaan Muggenbergpark

archeologisch element
ID
988920
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988920

Beschrijving

Binnen deze opgraving werd de verwachte kasteelgracht van het kasteel van Muggenburg gedeeltelijk aangetroffen. Deze context is nauwkeurig terug te vinden op historische kaarten zoals de Ferrariskaart uit 1777 en de Atlas der Buurtwegen uit 1840. Door de beperkte opvang van de opgravingszone en de aanwezige verstoringen door rioleringen kon de gracht niet in zijn volledige breedte geregistreerd worden. Ook de diepte van de gracht kon niet bepaald worden.
Ondanks de beperkte opgravingsresultaten konden er alsnog twee fases onderscheiden worden, op basis van de vullingen. Eén van de vullingen kon door middel van aardewerkfragmenten gedateerd worden in de 16de-17de eeuw, ten tijde van het gebruik van het kasteel. Nadien geraakte het kasteel in verval, waarbij het begin 19de eeuw afgebroken werd, met uitzondering van enkele bijgebouwen. Deze laatste werden niet aangetroffen tijdens de opgraving, ondanks de verwachting gebaseerd op historisch kaartmateriaal. De bijgebouwen bleven in gebruik als hoeve gedurende de 19de en 20ste eeuw. Dit weerspiegelt zich ook in de aangetroffen vondsten in de centrale en waarschijnlijk ook laatste vulling van de gracht. Met de aanleg van de Hondiuslaan werden ook deze laatste relicten van het kasteel afgebroken en werd de gracht definitief gedempt.


Auteurs: Hermans, Matthias
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Gracht kasteel Muggenburg

Datering: 16de eeuw, 17de eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur)
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Vondsten nieuwste tijd

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur)
Materiaal: aardewerk, glas, keramisch bouwmateriaal, metaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hondiuslaan Muggenbergpark [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988920 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.