waarneming

Beekstraat

archeologisch element
ID
988923
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988923

Beschrijving

Er werden zeven landschappelijke boringen uitgevoerd. Op basis van de boringen werd een verlaagde verwachting op steentijd artefactensites vooropgesteld en een proefsleuvenonderzoek werd vervolgens uitgevoerd middels vier proefsleuven en twee kijkvensters.

Er werden enkel in de noordoostelijke hoek enkele sporen aangetroffen. Verschillende hiervan zijn natuurlijk van aard of recent van datering. Archeologisch relevante sporen waren een greppel, in functie van drainage van het terrein en enkele (paal)kuilen. De bewaring van de sporen was matig tot slecht en ze bevatten geen dateerbaar materiaal. Er werden sporen van diepploegen vastgesteld binnen het plangebied.


Auteurs: Cornelis, Lina
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Sporen van onbepaalde datering

Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De greppels zijn mogelijk gelinkt aan drainage van het terrein. De overige sporen kunnen niet gelinkt worden aan een duidelijke activiteit of soort site en kunnen wegens ontbreken van materiaal niet gedateerd worden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Beekstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988923 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.