waarneming

Condédreef fase 1

archeologisch element
ID
988932
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988932

Beschrijving

Naar aanleiding van de geplande realisatie van een nieuw OCMW-gebouw (rusthuis) langsheen de Condédreef te Kortrijk werd een archeologisch traject, voor fase 1 van de geplande werken, doorlopen bestaande uit een bureaustudie, booronderzoek, proefsleuvenonderzoek en opgraving. Op basis van het proefsleuvenonderzoek kon worden vastgesteld dat er binnen het projectgebied een vermoedelijk Romeins brandrestengraf en enkele houtskoolrijke sporen voorkwamen. Er werd bijgevolg een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving geadviseerd over een oppervlakte 2523m2. De opgraving bevestigt de aanwezigheid van een Romeins brandrestengraf en brengt meer duidelijkheid omtrent de dateringen van de houtskoolrijke kuilen. De functie blijft echter ongekend. De houtskoolrijke kuilen kunnen opgedeeld worden in een kuil uit de middenbronstijd, een ongedateerde kuil en een NW-ZO georiënteerde rij van 3 kuilen uit de nieuwe tijd.


Auteurs: Polfliet, Bruno
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Middenbronstijd

Datering: middenbronstijd
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk, bot, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
S10 is een zeer houtskoolrijke kuil met resten verbrand bot. Of deze menselijk of eerder dierlijk zijn is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat er geen sporen zijn van in-situ verbranding. Daarnaast werden scherven handgevormd aardewerk, een spijker en een vuurstenen kling aangetroffen. 14C dateert dit spoor in de midden bronstijd, wat aansluit bij het aangetroffen aardewerk. Betreft het hier de restanten van een menselijke crematie? Verder onderzoek op het botmateriaal is essentieel voor interpretatie.

Nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Drie kuilen tonen een gelijkaardige vulling en liggen geclusterd in een NW-ZO georiënteerde lijn. Fragmentair aardewerk en een 14C datering wijzen in de richting van een gelijktijdige datering in de nieuwe tijd, vermoedelijk in de 17de eeuw.
De aanwezigheid van houtskool en verbrande moederbodem kan wijzen in de richting van houtskoolmeilers, artisanale activiteiten of de restanten van een militair kampement al is dit niet bewezen.

Ongedateerde kuil

Typologie: kuilen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Romeinse tijd

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bevestigingselementen, bouwmaterialen, brandrestengraven, munten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk), houtskool, keramisch bouwmateriaal, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verschillende vondsten werden in het houtskoolrijke spoor aangetroffen: bouwmateriaal (verbrande imbrex), spîjkers, houtrestanten, verbrand bot, (onleesbare) munt, schoennagels en aardewerk. De vondsten wijzen op enkele grafgiften die werden meegegeven met de brandresten. M.a.w werden deze niet mee verbrand, maar toegevoegd bij de eigenlijke begraving. Dit gebeurde niet in een nis, maar centraal in het brandrestengraf.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Condédreef fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988932 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.