waarneming

Breedveld

archeologisch element
ID
988947
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988947

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werd een goed ontwikkelde bodem aangetroffen in de vorm van een bewaarde Bw-horizont met een dikte tussen ca. 0.8 en 1.0 m. Deze goede bewaring is aannemelijk in de onverharde zones buiten de huidige loodsen, die het minst zijn aangetast door de verstoringen van de bouwfasen. Gezien de goede bewaring is het aantreffen van steentijd vondstenconcentraties niet uitgesloten.

Met betrekking tot steentijdartefactenclusters heeft het verkennend archeologisch booronderzoek geen enkele archeologische of paleo-ecologische indicator opgeleverd. Hierdoor is het te verwachten dat er bij de geplande werkzaamheden geen waardevolle behoudenswaardige steentijdartefactenclusters vernietigd zullen worden.


Auteurs: Cruz, Frédéric
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Breedveld [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988947 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.